Śledź @Doria
Zobacz profil

PROCEDURY REKLAMACYJNE

Szanowni Państwo!

Czasami zdarza się, że człowiek nie jest do końca usatysfakcjonowany zakupionym towaru. Nie zawsze możemy pomóc, jeżeli to wina nieprzemyślanego zakupu, ale w przypadku wad ukrytych i owszem.

Przedmioty, usługi kupują ludzie i ludzie także je wykonują. Oczywiście, coraz częściej przy pomocy specjalistycznych maszyn, automatów i robotów, ale zawsze pracujących pod kontrolą człowieka. A błądzenie, pomyłki są rzeczą ludzką i czasami się niestety zdarzają. Niestety, czasami jest to też wynik niedopatrzenia, być może nawet braku jakichś kompetencji, lub po prostu słabego materiału.

Dlatego czasami dochodzi do niezbyt przyjemnej sytuacji, kiedy zakupiony towar/usługę musimy reklamować. Zapewniamy, że tak jak dla Państwa nie jest to miła sytuacja, tak i dla naszej firmy też nie jest. Nie mniej zawsze staramy się podejść ze zrozumieniem do zgłaszanych problemów i dołożyć wszelkich starań, aby zasadne zażalenie wyjaśnić w jak najkrótszym terminie, w sposób najmniej uciążliwy dla naszego Klienta.

 

W przypadku, gdy stwierdzacie Państwo wadę zakupionego towaru, prosimy zgłoszenie przesłać pisemnie na adres: Centrum Towarowa 22, Salon Doria, ul. Towarowa 22 lok. F-5, 00-839 Warszawa, bądź też drogą elektroniczną na adres mailowy sklepu.

Prosimy aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące informację:

  • Imię i nazwisko reklamującego
  • Adres pod którym znajduje się reklamowany przedmiot,
  • Numer telefonu kontaktowego, adres e-mail
  • Datę stwierdzenia powstania wady,
  • Określenie przedmiotu, którego dotyczy reklamacja,
  • Nr faktury i datę zakupu towaru,
  • Opis stwierdzonej wady,
  • Oczekiwania co do sposobu załatwienia sprawy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Informacje te są niezbędne do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej.

Każdorazowo potwierdzamy pisemnie (listem poleconym lub na wskazany adres e-mail) wpłynięcie reklamacji do naszej firmy. Tak samo zawsze pisemnie udzielamy odpowiedzi na złożoną reklamację – czy to przy odrzuceniu, czy też przy uznaniu za zasadną.

Staramy się monitować proces załatwiania reklamacji, a wszelkich informacji na temat zgłoszenia udzielamy pod numerem telefonu 735 933 217 lub adresem mailowym. Prosimy, aby przy kontakcie podawać numer pod którym została zarejestrowana Państwa reklamacja (otrzymujecie je Państwo w odpowiedzi na zgłoszenie), co znacznie przyśpieszy udzielenie Państwu kompetentnych odpowiedzi.

 

Prosimy też o maksimum cierpliwości w procesie reklamacji. Czasami nie wszystko jest zależne od nas, aczkolwiek nigdy nie pozostawiamy swoich Klientów bez odpowiedzi i pomocy z naszej strony. Pragniemy, aby z tej trudnej sytuacji każda strona w efekcie końcowym pozostawiła miłe wrażenie.

 

Z poważaniem

 

Dorota Konrad – Współwłaściciel

Daniel Wójcik – Współwłaściciel