Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług www.doria24.pl poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest – DORIA Dorota Konrad, Alfred Grotek Spółka Cywilna ul.Towarowa 22 lok F-5 00-839 Warszawa NIP: 527-273-79-58

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

* poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

* poprzez gromadzenie plików “cookies” .Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania sklepu www.doria24.pl Mogą być używane do zbierania ogólnostatystycznych informacji o korzystaniu ze sklepu.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza lub rejestracji np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego i tak:

* dane ze sklepu internetowego takie jak imię, nazwisko, adres: miasto/miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania, adres email, telefon kontaktowy pobierane są celem zawarcia umowy oraz prawidłowej obsługi realizowanego zamówienia. Odmowa podania tych danych uniemożliwi zawarcie i realizację zamówienia.

* dane podane w newsletterze takie jak adres poczty elektronicznej ewentualnie imię i nazwisko pobierane są celem pozyskania przez użytkownika aktualnej informacji handlowej sklepu www.doria24.pl

* dane z formularzy kontaktowych takiej jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu pobierane są celem odpowiedzi na zagadnienia zawarte w zapytaniach z tych formularzy.

Administrator oświadcza, że podanie wszystkich tych danych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania tych danych lub podanie danych fałszywych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub brakiem kontaktu ze strony www.e-sofa24.com celem odpowiedzi na przedstawione w formularzach zagadnienia.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.doria24.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityk prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane można znaleźć w zakładce – KONTAKT.

 

 

Polityka plików “cookies” serwisu www.doria24.pl

  1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

– możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu/na każdym kolejnym etapie dokonywania zakupów.

– dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają urządzenie z którego korzysta użytkownik, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę bez konieczności zmiany ustawień.

– do tworzenia anonimowych statystyk, niezbędnych do ciągłego ulepszania i udoskonalania serwisu z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej z której korzysta użytkownik).

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie serwisu.

W przypadkach gdy korzystasz urządzenia do którego mogą mięć dostęp inne osoby, po zakończeniu każdorazowo wyloguj się z serwisu. Administrator zapewnia, że nie udostępni danych logowania użytkownika, Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności w których użytkownik celowo lub przypadkowo udostępni własne dane logowania.